Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Oznámení o dočasné změně způsobu parkování v Lodecké ulici

Oznámení


Vážení uživatelé parkovací zóny v oblasti Petrského náměstí,

rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že stavba na rohu Barvířské a Lodecké ulice potřebuje rozšířit zábor komunikací tak, jak bylo naším ÚMČ Praha 1 již dříve povoleno (viz plánek na zadní straně DZ B28).To znamená, že podél stavební ohrady v ulici Lodecká, dojde k zúžení „modré zóny“ a v této souvislosti Vás žádáme, abyste svá vozidla, pokud v těchto místech parkujete, umístili jinam.Místo je řádně označeno dopravní značkou B28 – zákaz zastavení, jejíž nerespektování by pro Vás mohlo znamenat přinejmenším komplikace.Po posunutí ohrady staveniště by měla zůstat z „modré zóny“, které zde má šířku 4 m pro šikmé až kolmé parkování část o šíři cca 2 m, která umožní podélné parkování.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé problémy, ale stávající stavební technologie zatím neumožňují provádění staveb bez těchto požadavků.


V Praze dne 23.1.2009


Za Odbor dopravy ÚMČ Praha 1

Eduard Kesl – odd.dopravně komunikační