Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění mobilního jeřábu a nákladního vozidla za účelem vykládky materiálu (Pod Bruskou)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Pod Bruskou, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění mobilního jeřábu a nákladního vozidla za účelem vykládky materiálu.

Práce budou probíhat v termínu:
3.2.2014

V ulici:
Pod Bruskou před domy č. 137/8 a 136/6

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, při současném zachování průchodnosti jednoho chodníku, včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v této ulici.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Ulice Pod Bruskou (slepá část ulice)
Platnost: 3. 2. 2014
Účel: umístění mobilního jeřábu, nákladního vozidla, nepodchodného lešení
a bezpečnostní pásky za účelem vykládky materiálu
Objížďka se nenařizuje


Žadatel: JEŽ – kamenické práce, spol. s r.o.
Karlštejnská 82
267 12 Loděnice
Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Snopek, tel.: 602 666 198

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 20.1.2014 vedoucí odboru