Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce „Sousedská setkání“ - kulturní akce „Staropražská zabijačka“ (Kozí, Haštalská, U Obecního dvora, Na Kampě, Petrské nám., Uhelný trh)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturních akcí v rámci programu MČ Praha 1 „Sousedská setkání“ - kulturní akce „Staropražská zabijačka“ na území MČ Praha 1 :

Místo konání : Kozí, Haštalská, U Obecního dvora, chodník na ostrůvku
Termín a čas konání akce : 08.02.2014 11:00 – 17:00 hod.

Místo konání : Na Kampě, pěší zóna
Termín a čas konání akce : 09.02.2014 11:00 – 17:00 hod.

Místo konání : Petrské nám., chodník na ostrůvku
Termín a čas konání akce : 13.02.2014 11:00 – 17:00 hod.

Místo konání : Uhelný trh, chodník na ostrůvku
Termín a čas konání akce : 14.02.2014 11:00 – 17:00 hod.


Odpovědná osoba : - Ing. Pavol Škrak, člen RMČ Praha 1
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 18, Praha 1,
PSČ 110 00
telefon: 221 097 185

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 20.01.2014


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 20.01.2014