Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce zaměřené na prezentaci výrobků (s příležitostným prodejem) dětí ZŠ (Uhelný trh)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce zaměřené na prezentaci výrobků (s příležitostným prodejem) dětí ZŠ pořádané na území MČ Praha 1 :

Místo konání akce : Uhelný trh, parc. č.1122/2, k.ú. Staré Město, chodník
Termín a čas akce: 04.12.2013 14:00 – 18:00 hod.

Odpovědná osoba: Petr Tlustý
Základní škola Brána jazyků
Uhelný trh 425/4, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 18.11.2013

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 18.11.2013