Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce „Adventní zpívání“ (Petrské nám., Vodičkova, Kozí, Haštalská, U Obecního dvora)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturních akcí v rámci programu MČ Praha 1 „Adventní zpívání“ (stánky s vánočním sortimentem a občerstvení, doprovodný hudební program) na území MČ Praha 1 :


Místo konání akce: Petrské nám., chodník na ostrůvku a u objektu domu č. 3, č.p. 1206
Termín a čas akce : 01.12.2013 16:00 – 18:00 hod.


Místo konání akce: Vodičkova, chodník proti České spořitelně
Termín a čas akce : 08.12.2013 16:00 – 18:00 hod.


Místo konání akce: Kozí, Haštalská, U Obecního dvora, chodník na ostrůvku a vozovka
Termín a čas akce : 15.12.2013 16:00 – 18:00 hod.


Odpovědná osoba: Ing. Pavol Škrak, člen RMČ Praha 1 ; telefon: 221 097 185
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 18, Praha 1,
PSČ 110 00
telefon: 221 097 212


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 14.11.2013


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 14.11.2013