Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu umístění mobilního jeřábu, za účelem montáže vzduchotechnického zařízení (Štupartská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Štupartská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění mobilního jeřábu, za účelem montáže vzduchotechnického zařízení.


Práce budou probíhat v termínu:
2.11.2013 9:00 -13:00 hod.

V ulici:
Štupartská parc. č. 1066/1, před č.p. 595/12

Práce budou prováděny ve vozovce , při současném zachování průchodnosti chodníků , včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v ulici, Štupartská, Malá Štupartská, Jakubská a Masná, z důvodu průjezdu jeřábové techniky.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: ulice Štupartská v úseku před č. 595/12 v délce cca 15 m
Platnost: 2.11.2013 9:00 – 13:00 hod.
Účel: umístění jeřábu za účelem montáže vzduchotechnického zařízení
Objížďka se nenařizuje.Žadatel: INSTALACE Praha, spol. s r.o.
Truhlářská 9
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Týbl, tel.: 737 200 433

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 21.10.2013 vedoucí odboru