Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Uzavírka ulice z důvodu umístění výkopů pro obnovu vodovodních řadů (Šeříková)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o uzavírce ulice Šeříková v Praze 1, z důvodu umístění výkopů pro obnovu vodovodních řadů.

Rekonstrukce bude prováděna při současném zachování průchodnosti chodníků s možností vstupů
do objektů. Současně dojde k dočasnému omezení parkovacích míst před objekty Šeříková 9,
6 - 10 (sudá).


Místo: Šeříková, Praha 1

Termín: 9. 10. 2013 – 30. 10. 2013


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Šeříková 9, 10 (zbývající část ulice bude přístupná v režimu jako slepá, od ulice Vítězná)

Platnost: 9. 10. 2013 – 30. 10. 2013

Účel: výkopy pro obnovu vodovodních řadů

Objížďka: nenařizuje se


Žadatel: POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Odpovědná osoba: p. Včelák, tel.: 724 008 586Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 4. 10. 2013


Schválil : Bc. Ludvík Czital

Dne : 4. 10. 2013