Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a omezení provozu z důvodu generálního nácviku a samotné slavnostní vojenské přísahy (Hradčanské náměstí, Kanovnická ulice)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a omezení provozu z důvodu generálního nácviku a samotné slavnostní vojenské přísahy v Praze 1 v těchto termínech a lokalitách:

Po 14.10.2013 10:00 – 18:00 hodin
Po 28.10.2013 06:00 – 15:00 hodin

Hradčanské náměstí: od č. 3 celé Hradčanské nám. ve směru k Pražskému hradu
Kanovnická ulice: vozovka ze směru od Pražského hradu v celém úseku Hradčanského nám.

Odpovědná osoba: Lubomír Adamus, tel. č.: +420 973 204 753, +420 724 605 239
Posádkové velitelství Praha
Čínská ul. č. 26/22
165 01 Praha 6

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 30.09.2013

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 30.09.2013