Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočaně ztížené dopravní podmínky z důvodu opravy tramvajové tratě (Havlíčkova, Hybernská , Dlážděná)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemních komunikací Havlíčkova, Hybernská , Dlážděná a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti z důvodu opravy tramvajové tratě. Vzhledem k níže uvedené uzavírce bude v uvedeném termínu a čase vyloučen tramvajový provoz po trase Havlíčkova - Dlážděná. Podrobnější informace o tramvajové výluce najdete na vývěskách DP. Chodníky pro pěší zůstanou průchozí. Dojde i k dočasnému úbytku parkovacích míst v okolí této křižovatky.

Práce budou probíhat v termínu:
12.10.2013 od 0:30 hod. – 13.10.2013 do 24:00 hod.

V ulici:
Havlíčkova, Dlážděná, Hybernská.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Místo: ulice Havlíčkova od č. 1028/5 po křižovatku s Hybernskou ulicí v délce 115 m
a ulice Dlážděná od č. 1001/6 po křižovatku s Hybernskou ulicí v délce 30 m
Platnost: 12.10.2013 od 0:30 hod. – 13.10.2013 do 24:00 hod.
Účel: oprava tramvajové tratě
Objížďka se nařizuje po trase: Na Florenci, Křižíkova, Prvního pluku, Trocnovská, Husitská, Hybernská, Opletalova, Senovážné náměstí.


Žadatel : Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
IČ : 00005886
Odpovědná osoba: p. Paleček, tel.: 606 609 405


Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 4.10.2013

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru