Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce “Pražské Kozobraní“ v rámci tzv. „Sousedských setkání“ (Haštalská, Kozí, U Obecního dvora)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce “Pražské Kozobraní“ v rámci tzv. „Sousedských setkání“ s doprovodným kulturním programem a s příležitostným prodejem na území MČ Praha 1 :


Místo konání akce: Haštalská, Kozí, U Obecního dvora
Termín a čas akce : 19.10.2013 11:00 – 18:00 hod.


SNÍŽENÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST

Haštalská
19.10.2013 od 08:00 do 20:00 hod.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Lokalita : Haštalská č.5, čp. 793 – vozovka
Objízdná trasa : není
Důvod : kulturní akce “Pražské Kozobraní“ v rámci tzv. „Sousedských setkání“
Termín : 19.10.2013 od 08:00 do 20:00 hod.


Odpovědná osoba : - Ing. P. Škrak
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, PSČ 110 00
telefon: 221 097 185


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 30.09.2013


Schválil : Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 30.09.2013