Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Veleslavínova, Valentinská, Kaprova, Široká)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Veleslavínova, Valentinská, Kaprova, Široká a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
7.10.2013 – 15.11.2013

V ulici:
Veleslavínova před č. 59/3 – 58/5, 58/7-91/1, 1061/6-52/8, 93/10, Kaprova před č. 52/6-45/10, 18/5, 18/7, Široká naproti č.1/2, č. 1/2-5/6, Valentinská před č. 1/2, 20/10-24/14, 58/7,


Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopem vozovky a chodníku, při současném zachování průchodnosti chodníků alespoň po jedné straně ulice, včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.Žadatel: COFELY a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

vedoucí odboru :Bc. Ludvík Czital
Dne : 26.9.2013