Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pod názvem „Nábřeží žije“ (Smetanovo nábř.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci pod názvem „Nábřeží žije“ pořádané na území MČ Praha 1 (doprovodný kulturní program, workshopy, prezentace, apod.):

Místo : Smetanovo nábř. od ul. Národní směrem k nám. Jana Palacha
Platnost : akce - 14.09.2013 10:00 – 20:00 hod.

Odpovědná osoba: vz. Petr Kotek, společnost Promotým Praha s.r.o.; telefon: 608 960 111
Hlavní město Praha, Odbor kancelář primátora Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01


Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 10.09.2013


Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 10.09.2013