Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce ELEKTROWIN (Ovocný trh)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce ELEKTROWIN zaměřené na podporu zpětného odběru použitých elektrospotřebičů s doprovodně kulturním programem pořádané na území MČ Praha 1:

Místo konání akce: Ovocný trh, pěší zóna
Termín konání akce: 19.09.2013 09:00 – 18:30 hod.


Odpovědná osoba: Veronika Mičová; telefon: 544 120 555
ArkAdiA, s.r.o.
Holzova 2654/14, Brno, PSČ 628 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 26.08.2013


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 26.08.2013