Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce – divadelní inscenace Othello is black a Macbeth (Anenské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci a přechodné úpravě v dopravním značení v rámci kulturní akce – divadelní inscenace Othello is black a Macbeth na území MČ Praha 1 :


Změny v dopravním značení:

Jedná se o osazení přenosných dopravních značek v lokalitě:
Anenské nám. č. 5, č.p.209, vozovka, Praha 1
Snížení počtu parkovacích míst
- Účinnost DZ B 28 (zákaz zastavení) :
22.09.2013 17:00 – 22:00 hod.

Akce (divadelní inscenace) – 22.09.2013 18:00 – 21:00 hod.


Odpovědná osoba: Magda Juránková; telefon: 606 922 559
Sdružení přátel Eliadovy knihovny
Anenské nám. 209/5, Praha 1, PSČ 110 00


Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 15.08.2013


Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 15.08.2013