Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky, z důvodu montáže věžového jeřábu (Štupartská a okolí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Štupartská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu montáže věžového jeřábu, za účelem rekonstrukce objektu Štupartská č.596/10.

Práce budou probíhat v termínu:
24.8.2013

V ulici:
Štupartská před č.p. 596/10 a 595/12

Práce budou prováděny převážně ve vozovce , při současném zachování průchodnosti chodníků , včetně možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení několika parkovacích míst v ulici, Štupartská, Malá Štupartská a Masná, z důvodu průjezdu jeřábové techniky.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: ulice Štupartská v úseku před č. 596/10
Platnost: 24.8.2013
Účel: montáž věžového jeřábu
Objížďka se nařizuje po trase Rybná, Dlouhá, V kolkovně, Dušní, Týnská uličkaŽadatel: INSTALACE Praha, spol. s r.o.
Truhlářská 9
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Týbl, tel.: 737 200 433

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 14.8.2013 vedoucí odboru