Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné ztížení dopravních podmínek, z důvodu rekonstrukce kanalizace (Havelská ulička a přilehlá křižovatka Rytířské ulice)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Havelská ulička a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce kanalizace v Havelské uličce a přilehlé křižovatce Rytířské ulice.

Práce budou probíhat v termínu:
1.8.2013 – 30.8.2013

V ulici:
Havelská ulička celá , Rytířská v křižovatce s Havelskou uličkou

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku, při současném zachování průchodnosti jednoho chodníku v Havelské uličce. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst v této oblasti.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Havelská ulička celá - mezi ulicemi Havelskou a Rytířskou
Platnost: 1.8.2013 – 30.8.2013
Účel: rekonstrukce kanalizace
Objížďka se nenařizujeŽadatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
(v zastoupení POHL cz, a.s.)
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: p. Včelák tel.: 724 008 586
Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 24.7.2013 vedoucí odboru