Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce „Český rozhlas, 90.let s vámi“ (Říční, Vinohradská, Mezibranská, Hradčanské náměstí, Wilsonova, Ostrovní)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání výstavy pořádané na území MČ Prahy 1 v rámci akce „Český rozhlas, 90.let s vámi“ u příležitosti 90.výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání:

Místa:
- Říční, chodník u parku
- Vinohradská, chodník u Národního muzea (historická budova)
- Mezibranská, chodník u Národního muzea (historická budova)
- Hradčanské náměstí, pěší zóna u parku
- Wilsonova, komunikace u Národního muzea (nová budova)
- Ostrovní č.1, č.p.1289, chodník, č.parc. 942/1, k.ú. Nové Město, na piazzetě Národního divadla

Termín:
01.06.2013 – 29.06.2013


Odpovědná osoba: Luděk Valchář; telefon: 605 955 289
ČESKÝ ROZHLAS
Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 28.05.2013

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 28.05.2013