Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pro veřejnost zaměřené na lidi se zrakovým postižením V „labyrintu“ (nám. Republiky, Ovocný trh, Ostrovní)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání vzdělávací akce pro veřejnost zaměřené na lidi se zrakovým postižením pořádané na území MČ Prahy 1. V „labyrintu“ si lidé mohou vyzkoušet, jaké je být nevidomým.


Místo konání akce : nám. Republiky, pěší zóna před OC Palladium
Termín a čas akce:
16.05.2013 16:00 – 19:00 hod.
06.06.2013 16:00 – 19:00 hod.

Místo konání akce : Ovocný trh proti č.9, č.p.563, pěší zóna
Termín a čas akce:
23.05.2013 16:00 – 19:00 hod.

Místo konání akce : Ostrovní č.1, č.p.1289, chodník, č.parc. 942/1, k.ú. Nové Město, na piazzetě Národního divadla
Termín a čas akce:
30.05.2013 15:00 – 18:00 hod.Odpovědná osoba: Rita Küü; telefon: 777 787 066
INVEXHIB PRAGUE s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, okres Hl.m., Praha 2, Nové Město,Vinohrady, PSČ 128 00

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 14.05.2013

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 14.05.2013