Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce v rámci festivalu romské kultury „Romfest Praha – Palikeras (děkujeme)“ (Petrské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce u příležitosti pořádání doprovodných aktivit a prodeje v rámci festivalu romské kultury „Romfest Praha – Palikeras (děkujeme)“ konané na území MČ Praha 1 :


Místo konání akce: Petrské nám., chodník na ostrůvku
Termín a čas konání akce : 30.05.2013 – 01.06.2013 12:00 – 19:00 hod.


Odpovědná osoba: MgA. Veronika Blažková Telefon: 221 097 149
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 18, Praha 1,
PSČ 110 00

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 06.05.2013

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 06.05.2013