Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce OD Kotva “1.máj – lásky čas“ (Králodvorská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce OD Kotva “1.máj – lásky čas“ s doprovodným kulturním programem na území MČ Praha 1 :


Místo konání :
- Králodvorská č.15, č.p.656, chodník před OD KOTVA, č.parc.683/2, k.ú. Staré Město
Termín a čas konání akce : 01.05.2013 12:00 – 18:00 hod.Žadatel:
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Petrů; telefon: 224 801 111
MARKLAND Kotva, a.s.
Revoluční 1/655, Praha 1, PSČ 110 00
Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 23.04.2013


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 23.04.2013