Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné ztížení dopravních podmínek z důvodu instalace zařízení hotelu pomocí jeřábu (Platnéřská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Platnéřská a okolí dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu instalace zařízení hotelu pomocí jeřábu.

Práce budou probíhat v termínu:
1.5.2013, 8:00 – 12:00 hod.

V ulici:
Platnéřská před č.p. 111/19


Průchodnost chodníku po jedné straně ulice zůstane zachována, dojde k uzavírce pro vozidla a k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: ulice Platnéřská před č.p. 111/19
Platnost: 1.5.2013 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Účel: instalace zařízení hotelu
Objížďka se nařizuje po trase Mariánské nám., Linhartská, U radniceŽadatel: Aquamarine Spa s.r.o.
Na Ježově 370
251 66 Senohraby

Odpovědná osoba: Jiří Kachlík tel: 774 523 440

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 22.4.2013 vedoucí odboru