Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné ztížení dopravních podmínek z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Jungmannovo náměstí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Jungmannovo náměstí, a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
24.4.2013 – 3.6.2013

na Jungmannově náměstí před domy č. 753/18-774/12, 759/20-758/21, 761/1-763/3,770/8, 762/2-753/18.


Výkopy budou prováděny při současném zachování průchodnosti pěší zóny, včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů.Žadatel: COFELY a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 17.4.2013 vedoucí odboru