Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Festival policejních orchestrů a pěveckých sborů FESTPOL 2013 (Staroměstské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce týkající se hudebních vystoupení a uspořádání průvodu v souvislosti s mezinárodním festivalem policejních orchestrů a pěveckých sborů FESTPOL 2013 na území MČ Prahy 1 :

Trasa průvodu: Mostecká (směrem od ul. Lázeňská), Karlův most, Křižovnické nám., Křižovnická, Kaprova, nám. Franze Kafky, Staroměstské nám.
Termín a čas: 01.06.2013 14:30 – 15:30 hod.

Místo konání akce : Staroměstské nám., pěší zóna u pomníku J.Husa
Termín a čas: 01.06.2013 12:00 – 17:30 hod.


Odpovědná osoba:
Jana Kotrčová, BOHEMIA TICKET s.r.o., Malé náměstí 13, Praha 1
telefon: 222 512 688
Policejní prezidium České republiky
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Pošt. schr. 62/HHS, Praha 7, PSČ 170 89


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 09.04.2013

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 09.04.2013