Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu umístění výkopů pro obnovu vodovodního řadu a vodovodních přípojek (Národní)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění výkopů pro obnovu vodovodního řadu a vodovodních přípojek
v Praze 1 v níže uvedené lokalitě:

1) Národní 31 – 37 (lichá), 26 – 36 (sudá)
v termínu:
1. 3. 2013 – 31. 3. 2013

2) Národní 33, 35, 37 (lichá), 34, 36 (sudá)
v termínu:
1. 4. 2013 – 16. 4. 2013

Žadatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31
155 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera, tel. č.: 603 448 281

Zpracovala: Ing. Eva Světlíková
referent ODOP
Dne: 21.2.2013

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 21.2.2013