Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

ZMĚNA-Umístění výkopů a zařízení staveniště s uzavírkou ulice v Praze 1, z důvodu obnovy vodovodu a rekonstrukce kanalizace (U Lužického semináře)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o umístění zařízení staveniště s uzavírkou ulice
U Lužického semináře v Praze 1, z důvodu obnovy vodovodu a rekonstrukce kanalizace.

Rekonstrukce bude prováděna při současném zachování průchodnosti chodníků s možností vstupů
do objektů. Současně dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.

Místo: U Lužického semináře 20, 22, 26, Cihelná 1, Praha 1

Termín: 28. 1. 2013 - 25. 3. 2013

Účel: ZS pro obnovu vodovodu a rekonstrukci kanalizace


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: U Lužického semináře 28, Praha 1

Platnost: 28. 1. 2013 – 25. 3. 2013

Účel: ZS pro obnovu vodovodu a rekonstrukci kanalizace

Objížďka bude vedena druhou částí ulice U Lužického semináře.


Investor: PVS a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1
IČ: 256 56 112

V zastoupení: INOS Zličín, a.s.
Strojírenská 411, 155 21 Praha 5
IČ: 257 25 459
Odpovědná osoba: Richard Cach, tel.: 724 160 080


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1Bc. Ludvík Czital
Dne : 28. 1. 2013 vedoucí odboru