Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné ztížení dopravních podmínek, z důvodu rekonstrukce domu č. 15 včetně přístavby dvorního traktu (Jungmannova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Jungmannova dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce domu č. 15 včetně přístavby dvorního traktu.

Práce budou probíhat v termínu:
2.1.2013 – 30.9.2013

V ulici:
Jungmannova před domem č. 15

Při rekonstrukci dojde k dočasnému omezení parkovacích míst před tímto domem a v termínu od 16.3.2013 i k uzavření chodníku pro pěší před domem č. 15. Z toho důvodu budou vylepeny i nové, dočasné přechody pro chodce.

Žadatel: ZŰBLIN stavební společnost s ručením omezeným
Branická 13
140 00 Praha
Odpovědná osoba: p. Sedlák, tel.: 602 665 213

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 19.12.2012 vedoucí odboru