Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Tříkrálový průvod (Hradčanské nám. –Loretánská – Loretánské nám.)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Uzavírka v MČ P-1

ul.: Hradčanské nám. –Loretánská – Loretánské nám.
v úseku:
Termín: 05.01.2013 15:00 – 17:00 hod.

Objízdná trasa:
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se za uzavřený úsek objížďka nenařizuje.


Důvod: Tříkrálový průvod


Žadatel: Mládež Idente
Baarova 23, 140 00 Praha 4


Zpracoval: Pavel Krofta, ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VED ODOP ÚMČ Praha 1

Dne: 06.12.2012