Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a umístění zábranových plůtků (U Lužického semináře, U Sovových mlýnů, Pohořelec, Loretánské nám., Loretánská, Dlabačov, Sněmovní, Hradčanské nám., Staroměstská radnice)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a umístění zábranových plůtků z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidenta Slovenské republiky v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

Snížení počtu parkovacích míst

od Ne 09.12.2012 15:30 hodin do Út 11.12.2012 18:30 hodin
U Lužického semináře: pravá strana vozovky od Klárova, po ul. Míšeňská,
od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. Na Kampě
U Sovových mlýnů: oboustranně prostor vozovky v délce 15 m parkovací plochy
před Lichtenštejnským palácem

Po 10.12.2012 07:30 – 12:00 hodin
Pohořelec: pravá strana vozovky od č. 1 po č. 12

Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny
(mimo vyhrazených parkovacích míst
pro Velvyslanectví Polské republiky)

Loretánská: oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám.
(mimo stání v ZPS u budovy Hradní stráže
a mimo vyhrazená stání vozidel Úřadu vlády ČR)

Po 10.12.2012 12:00 – 17:00 hodin
Dlabačov: oboustranně celý prostor před vjezdem
do areálu Strahovského kláštera

Po 10.12.2012 13:30 – 18:00 hodin
Sněmovní: oboustranně od Malostranského nám. po ul. Thunovská,
od ul. Thunovská oboustranně 15 m za slavnostní vchod
do PSP ČR

Umístění zábranových plůtků
Po 10.12.2012 od 08:00 hodin do ukončení ceremoniálu
Hradčanské nám.: 250 m

Po 10.12.2012 od 14:00 hodin do ukončení ceremoniálu
Staroměstská radnice: 250 m


Žadatel: Policie ČR (mjr. Radim Kincl, tel. č.: +420 974 839 226)
Útvar pro ochranu ústavních činitelů OS
P.O.BOX 62/UOC
170 89 Praha 7


Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 30.11.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 30.11.2012