Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Bezpečnostní opatření při rozsvícení vánočního stromu dne 01.12.2012 a při mikulášských oslavách dne 05.12.2012 (Staroměstské náměstí a přilehlé ulice)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o bezpečnostním opatření při rozsvícení vánočního stromu dne 01.12.2012 a při mikulášských oslavách dne 05.12.2012.
V případě překročení únosné kapacity Staroměstského náměstí a přilehlých ulic v Praze 1 bude toto náměstí uzavřeno pro pěší i vozidla.
V místech případného uzavření komunikací bude osazeno přenosné dopravní značení a u tohoto dopravního značení budou přítomni strážníci MP hl. m. Prahy.

So 01.12.2012
St 05.12.2012
v případě potřeby vždy v době pouze 16:00 – 20:00 hodin

Odpovědná osoba: Ing. Petr Beran, tel. č.: +420 603 234 670
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor krizového řízení
nám. Franze Kafky č. 1
110 00 Praha 1

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 06.11.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 06.11.2012