Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pod názvem „Václavské vánoce“ (Václavské náměstí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci pod názvem „Václavské vánoce“ spojené s příležitostným prodejem na území MČ Praha 1 :

Místo akce: Václavské náměstí proti č.52, 54, 56, chodník, vozovka
Termín a čas konání akce : 28.11.2012 – 30.12.2012 08:00 – 22:00 hod.

Vánoční strom - Václavské náměstí proti č.52, chodník
26.11.2012 – 07.01.2013

Žadatel:
Odpovědná osoba: Bc. Marek Hanč; telefon: 731 644 825
Hlavní město Praha, Odbor kancelář primátora Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01

Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 05.11.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 05.11.2012