Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pro veřejnost pod názvem „Den bílé hole“ zaměřené na lidi se zrakovým postižením (nám. Republiky)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání vzdělávací akce pro veřejnost pod názvem „Den bílé hole“ zaměřené na lidi se zrakovým postižením pořádané na území MČ Prahy 1. V „labyrintu“ si lidé mohou vyzkoušet, jaké je být nevidomým.

Místo konání akce : nám. Republiky, pěší zóna před OC Palladium
Termín a čas: 15.10.2012 15:00 – 18:00 hod.

Odpovědná osoba: Rita Küü; telefon: 777 787 066; Monika Klementová; telefon: 602 659 929
INVEXHIB PRAGUE s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, okres Hl.m., Praha 2, Nové Město,Vinohrady, PSČ 128 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 09.10.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 09.10.2012