Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a umístění zábranových plůtků (Pohořelec, Loretánské nám., Loretánská, Vlašská, U Lužického semináře, U Sovových mlýnů, Na Františku, Sněmovní, Hradčanské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a umístění zábranových plůtků z důvodu uskutečnění státních návštěv prezidenta Spolkové republiky Německo a předsedy vlády Irácké republiky v Praze 1
v níže uvedených lokalitách ulic:

Snížení počtu parkovacích míst

St 10.10.2012 07:30 – 12:00 hodin
Čt 11.10.2012 09:30 – 15:00 hodin
Pohořelec: pravá strana vozovky od č. 1 po č. 12
Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny
(mimo vyhrazených parkovacích míst pro velvyslanectví Polské republiky)
Loretánská: oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám.

St 10.10.2012 12:00 – 17:00 hodin
Vlašská: pravá strana vozovky od domu č. 20 po konec domu č. 34

od St 10.10.2012 13:00 hodin do So 13.10.2012 12:00 hodin
U Lužického semináře: pravá strana vozovky od Klárova, po ul. Míšeňská,
od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. Na Kampě
U Sovových mlýnů: oboustranně celý prostor vozovky
před Lichtenštejnským palácem

Čt 11.10.2012 12:00 – 18:00 hodin
Na Františku: oboustranně vozovka od ul. Klášterská po ul. Hradební
(mimo vyhrazených míst pro vozidla s označením č. O7)

Pá 12.10.2012 12:00 – 17:00 hodin
Sněmovní: oboustranně od Malostranského nám. po ul. Thunovská,
od ul. Thunovská oboustranně 15 m za slavnostní vchod
do PSP ČR

Umístění zábranových plůtků 
St 10.10.2012 od 08:00 hodin do ukončení ceremoniálu
Hradčanské nám.: 250 m

Žadatel: Policie ČR (mjr. Radim Kincl, tel. č.: +420 974 839 226)
Útvar pro ochranu ústavních činitelů OS
P.O.BOX 62/UOC
170 89 Praha 7
Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 03.10.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 03.10.2012