Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce a přechodné úpravy v dopravním značení v rámci cyklistického závodu TOUR BOHEMIA 2012 (Hradčanské nám., Pohořelec, Loretánská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci a přechodné úpravě v dopravním značení v rámci cyklistického závodu TOUR BOHEMIA 2012 na území MČ Praha 1 :

Zázemí akce

Místo : Hradčanské nám., vozovka, chodník, pěší zóna
Termín a čas akce : 16.09.2012 13:00 – 17:00 hod.
07:00 – 22:00 hod. včetně přípravy a demontáže)
Místo : Pohořelec, vozovka parkoviště
Termín a čas akce : 16.09.2012 13:00 – 17:00 hod.
07:00 – 22:00 hod. včetně přípravy a demontáže)
Trasa závodu konaného dne 16.09.2012 v době od cca 14:00 do cca 15:00 hod. (Praha 1, 5,6 a 17)
Ke Břvům, Hostivická, Hrozenkovská, Strojírenská, Engemüllerova, Na Chobotě, Makovského, Plzeňská, Vrchlického, Erbenova, Holečkova, Zapova, Švédská, Na Hřebenkách, Pod stadiony, Vaníčkova, Dlabačov, Keplerova, U Brusnice, Kanovnická, Hradčanské nám.

Změny v dopravním značení:

Jedná se o osazení přenosných dopravních značek v lokalitách:
Hradčanské náměstí, Loretánská, Pohořelec

Snížení počtu parkovacích míst
Účinnost DZ B 28 (zákaz zastavení) :
– 16.09.2012 od 07:00 do 22:00 hod. (Hradčanské nám.)
– 16.09.2012 od 07:00 do 22:00 hod. (Pohořelec)
– 16.09.2012 od 07:00 do 22:00 hod. (Loretánská v úseku č.2 až 4, č.3 až 7 – vyparkování)
- Rada HMP č.usn. 297 ze dne 20.03.2012 souhlasila s tím, že konání sportovní akce Pražské schody 2012 je považováno za veřejný zájem ve smyslu §19 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích.


V termínu 15.09.2012 od 17:00 hod. – 17.09.2012 do 09:00 hod. bude náhradní parkování za Zónu placeného stání (Modrá zóna) v lokalitě Loretánská v úseku č.17 až 23, vozovka oboustranně.


Uzavírka v MČ P-1
Účinnost DZ B 1 (zákaz vjezdu) :
– 16.09.2012 od 14:00 hod. do 16:00 hod. – v lokalitě Loretánská (v úseku U Kasáren x Hradčanské nám.)

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se n e n a ř i z u j e objížďka v návaznosti na uzavírku.


Žadatel:
Odpovědná osoba: Michal Kopecký; telefon: 603 206 842
SPORT-MEDIA-MARKETING s.r.o.
Nemyslovická 123, okres Mladá Boleslav, Bezno, PSČ 294 29
IČ: 27589986

Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 05.09.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 05.09.2012