Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky v oblasti, z důvodu rekonstrukce povrchů komunikací - PRODLOUŽENÍ (Na Perštýně, Martinská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Na Perštýně, Martinská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce povrchů komunikací.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
16.8.2012 – 31.8.2012

V ulici:
Na Perštýně, Martinská

Rekonstrukce bude prováděna postupně a to chodníky i vozovka, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKY PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: ulice Martinská v křižovatce s ulicí Na Perštýně v délce 12m.
Platnost: 22.8.2012 – 31.8.2012
Účel: rekonstrukce komunikací

Objížďka: po trase Na Perštýně, Národní, Perlová, Uhelný trh

Žadatel: DAP. a.s.
Sarajevská 1498/17
120 00 Praha 2
Odpovědná osoba: Mgr. Petr Ondrášek, tel.: 222 560 202

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 16.8.2012 vedoucí odboru