Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné ztížení dopravních podmínek, z důvodu umístění kabelů kamerového systému města (Dlouhá, Masná, Kozí)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Dlouhá, Masná, Kozí a okolí dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění kabelů kamerového systému města.
Překopy ulic budou v těchto místech: Dlouhá před vyústěním do ulice Kozí, Dlouhá před odbočením do ulic Masná a Kozí a Dlouhá před ulicí Masná. Ulice zůstanou průjezdné. Přechody pro chodce zůstanou v omezené míře průchozí, totéž platí o chodnících kromě pravého chodníku ve směru od Dlouhé v části Masné ulice, který bude neprůchozí. Uživatelům bude zabezpečen přístup do objektů, dojde k částečnému omezení parkovacích kapacit, protože v prostoru „modré zóny“ budou umístěny kontejnery a zařízení staveniště. V této době bude také zrušena možnost užívání krátkodobého zastavení pro zásobování před domem Dlouhá 743/9.

Práce budou probíhat v termínu:

15.8.2012 – 30.8.2012 ve dvou etapách tak, aby byly sníženy negativní dopady přechodných
dopravních opatření.

Zhotovitel stavby: SUPTel a.s,
Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4
Stavbyvedoucí: p. Fendrych, tel.: 724 635 316

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 30.7.2012 vedoucí odboru