Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Reklamní akce upozorňující na ekologické dopady existence PET lahví pod názvem „Zbavte svět PET lahví“ (nám. Republiky)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání reklamní akce upozorňující na ekologické dopady existence PET lahví pod názvem „Zbavte svět PET lahví“ pořádané na území MČ Prahy 1 :

Místo konání akce : nám. Republiky, pěší zóna u vstupu do metra
Termín a čas akce: 21.07.-22.07.2012 09:00 – 18:00 hod.

Odpovědná osoba: Dita Stejskalová, Markéta Klingertová; telefon: 602 251 900
telefon: 724 058 292
Ogilvy Public Relations, s.r.o.
Přívozní 2A/1064, Praha 7, PSČ 170 00

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 16.07.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 16.07.2012