Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Charitativní akce v rámci charitativního projektu Kavárna POTMĚ na cestě v rámci veřejné sbírky, která je určena na přímou pomoc nevidomým dětem a dospělým (Ovocný trh)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání charitativní akce v rámci charitativního projektu Kavárna POTMĚ na cestě v rámci veřejné sbírky, která je určena na přímou pomoc nevidomým dětem a dospělým, s pořádáním akce na území MČ Praha 1 :

Lokalita : Ovocný trh proti č.7 - 9, pěší zóna
Termín : akce 10.07.2012 12:00 – 21:00 hod.

Odpovědná osoba: A. Kratochvilová; telefon: 733 342 408
Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 22.06.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 22.06.2012