Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pořádané na území MČ Praha 1 v rámci letního festivalu outdoorové zábavy FIESTA (Ostrovní)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce pořádané na území MČ Praha 1 v rámci letního festivalu outdoorové zábavy FIESTA (odpočinková zóna, doprovodný program – hudební a divadelní produkce) :

Místo konání akce :
Ostrovní č.1, č.p.1289, chodník, č.parc. 942/1,943/1, k.ú. Nové Město, na piazzetě Národního divadla
Termín a čas: akce 24.06.2012 – 04.08.2012 16:00 – 19:00 hod. (denní program)

Odpovědná osoba: Kateřina Knollová; telefon: 224 901 420, 737 227 524
NÁRODNÍ DIVADLO
Ostrovní 1/1289, Praha 1, PSČ 112 30

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 19.06.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 19.06.2012