Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Stavební zábor pro první část generální opravy fasád historické budovy Národního divadla v Praze 1, kdy bude na chodníku při severní straně (hlavní vchod do ND) postaveno podchodné lešení

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o stavebním záboru pro první část generální opravy fasád historické budovy Národního divadla v Praze 1, kdy bude na chodníku při severní straně (hlavní vchod do ND) postaveno podchodné lešení:

14. 6. 2012 – 11. 7. 2012

Odpovědný: OHL ŽS, a.s.
Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 660 02
IČ: 463 42 796
Odpovědná osoba: Ing. David Čapek, tel.: 725 758 935

Zpracoval : Ing. Lukáš Pirkl
referent ODOP

Dne : 14.6.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 14.6.2012