Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Pořádání průvodu Všesokolský slet (Václavském náměstí, Na Příkopě, .října, Národní, Smetanovo nábř., Křižovnická, nám. Jana Palacha, Široká, Pařížská, Staroměstské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o pořádání průvodu Všesokolský slet na území MČ Praha 1 včetně přechodné úpravy v dopravním značení :

Zázemí akce

Seřadiště průvodu bude dne 01.07.2012 v době od 08:00 hod. do 11:30 hod.na Václavském náměstí a z části Na Příkopě.
Trasa průvodu je dále vedena ul. 28.října, Národní, Smetanovo nábř., Křižovnická, nám. Jana Palacha, Široká, Pařížská, Staroměstské nám.

Na nám. Jana Palacha na schodech u budovy Rudolfina umístěna čestná tribuna pro hosty

Změny v dopravním značení:

Snížení počtu parkovacích míst
- 01.07.2012 od 08:00 do 11:30 hod. (Václavské náměstí)
- 01.07.2012 od 10:00 do 12:30 hod. (Národní, Smetanovo nábř., Pařížská, Široká)
- Rada HMP č.usn. 297 ze dne 20.03.2012 souhlasila s tím, že konání Všesokolského sletu dne 01.07.2012 je považováno za veřejný zájem ve smyslu §19 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích.

Uzavírky v MČ P-1
Účinnost DZ B 1 (zákaz vjezdu) včetně ostatního dopravního značení při akci (příkazové, informativní značky):
– 01/07/2012 od 10:00 – do 12:30 hod. – v lokalitách Národní, Široká, Pařížská
za podmínky, že dopravní značky B1, B2 (zákaz vjezdu), IP 10 a, IP 10 b (slepá pozemní komunikace, návěst před slepou komunikací), A9 (provoz v obou směrech), C3a (přikázaný směr), IP4b (jednosměrný provoz) budou na svá místa umístěna 15 min. před příchodem čela průvodu ke konkrétní křižovatce a odstraněny budou do 10 min. po průchodu průvodu
– Částečně omezen bude průjezd Václavským nám. od 08:00 hod.- vozovka dle plánku:

Plánek trasy průvod (ve formátu PDF)

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se n e n a ř i z u j e objížďka na uzavírku.

Žadatel:
Česká obec sokolská
Újezd 450/40, Praha 1, PSČ 118 01
IČ: 00409537
Odpovědná osoba: PhDr. Ivana Helebrantová; telefon: 602 320 047

Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 30.05.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 30.05.2012

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se n e n a ř i z u j e objížďka na uzavírku. Žadatel: Česká obec sokolská Újezd 450/40, Praha 1, PSČ 118 01 IČ: 00409537 Odpovědná osoba: PhDr. Ivana Helebrantová; telefon: 602 320 047 Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP Dne: 30.05.2012 Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP Dne: 30.05.2012