Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst a dočasné uzávěry z důvodu demontáže věžového jeřábu (Soukenická)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a dočasné uzávěry ulice Soukenická z důvodu demontáže věžového jeřábu ze stavby Soukenická 25 v Praze 1:

Uzavírka: Soukenická 29 - 23

2. 6. 2012 – 3. 6. 2012

Práce budou probíhat od 2.6.2012 od 7:00 hod. V případě, že úplné dokončení demontáže věžového jeřábu a demontáže kolového jeřábu nebude možno stihnout tak, aby ve 22:00 hod dne 2.6.2012 byl zcela ukončen zábor veřejného prostranství, budou práce ukončeny v 19:00 hod. V tomto případě bude uzavírka ul. Soukenická až do 3.6.2012, kdy budou dokončovací práce započaty v 7:00 hod a úplné dokončení a odstranění záboru a veškerého dopravního opatření bude nejpozději ve 14:00 hod.

Objížďka bude vedena přes: Petrské náměstí – Petrská – Stárkova – Klimentská – Holbova – nábř. Ludvíka Svobody – Nové mlýny – Lannova – Revoluční – Soukenická (zobousměrněna).

Odpovědný:
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČ: 000 14 915
Odpovědná osoba: Alena Blechová, tel.: 602 386 276

Zpracoval : Ing. Lukáš Pirkl
referent ODOP
Dne : 28.5.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 28.5.2012