Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidentky Švýcarské konfederace (U Brusnice, Kanovnická, Loretánská, Sněmovní, U Lužického semináře, U Sovových mlýnů, Dlabačov, Hradčanské nám., Staroměstské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a umístění zábranových plůtků z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidentky Švýcarské konfederace v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

Snížení počtu parkovacích míst

Po 04.06.2012 10:30 – 16:00 hodin
U Brusnice: celý prostor parkoviště vpravo od ulice Nový svět
po začátek pěší zóny (po začátek ulice Kanovnická)

Kanovnická: pravá strana od začátku pěší zóny po vjezd do domu č. 73/7

Loretánská: oboustranně od Hrzánského paláce po Hradčanské nám.
(mimo stání v ZPS u budovy Hradní stráže
a mimo vyhrazená stání vozidel Úřadu vlády ČR)

Po 04.06.2012 14:00 – 19:00 hodin
Sněmovní: oboustranně od Malostranského nám. po ul. Thunovská,
od ul. Thunovská oboustranně 15 m za slavnostní vchod
do PSP ČR

od Po 04.06.2012 13:00 hodin do Út 05.06.2012 16:00 hodin
U Lužického semináře: pravá strana vozovky od Klárova po ul. Míšeňská,
od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. Na Kampě

U Sovových mlýnů: oboustranně celý prostor před Lichtenštejnským palácem
15 m od ul. Na Kampě

Út 05.06.2012 09:30 – 13:30 hodin
Dlabačov: oboustranně celý prostor před vjezdem
do areálu Strahovského kláštera
(včetně Zóny placeného stání)

Umístění zábranových plůtků

Po 04.06.2012 od 11:00 hodin do ukončení ceremoniálu
Hradčanské nám.: 250 m

Po 04.06.2012 od 14:00 hodin do ukončení ceremoniálu
Staroměstská radnice: 250 m

Žadatel:
Policie ČR (mjr. Radim Kincl, tel. č.: +420 974 839 226)
Útvar pro ochranu ústavních činitelů OS
P.O.BOX 62/UOC
170 89 Praha 7

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 28.05.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 28.05.2012