Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dopravní omezení (Martinská a Uhelný trh)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v ulicích Martinská a Uhelný trh
(258/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Martinská, Uhelný trh a okolních, tímto Vás informujeme o dočasném umístění výkopů a zařízení staveniště k provádění výměny potrubí vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Martinská před č. 2, 3, Uhelný trh 8, 9, 10, v době od 28.5.2012 do 30.6.2012
Martinská před č. 1, 3, 5, Uhelný trh 10, 11, v době od 28.5.2012 do 30.6.2012
Uhelný trh před č. 8, 9, 10, v době od 1.7.2012 do 13.7.2012

V době od 28.5. do 26.6.2012 bude ulice Martinská neprůjezdná.

Zařízení staveniště umístěné Na Perštýně bude od 1.6.2012 přemístěno na Národní 26.

Záborem stavby dojde k omezení parkovacích kapacit v uvedené oblasti, přístupy do objektů
zůstanou zachovány.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281

Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 21.5.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 21.5.2012