Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dopravní omezení (Národní)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v ulici Národní
(241/KE)

Vážení uživatelé pozemní komunikace Národní, tímto Vás informujeme o dočasném umístění zařízení staveniště k provádění výměny potrubí vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek v přilehlé lokalitě.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Národní, před domem č. 26, v době od 1.6.2012 do 31.7.2012, s předpokladem prodloužení tohoto termínu

Záborem stavby dojde k omezení parkovacích kapacit v uvedené oblasti, přístupy do objektů
a průjezdnost ulice zůstanou zachovány.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281

Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 21.5.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 21.5.2012