Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce v rámci festivalu architektů reSITE (Ostrovní - piazzeta Národního divadla)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce pořádané na území MČ Praha 1 v rámci festivalu architektů reSITE (stan, výstavní stojany, video projekce) :

Místo konání akce :
Ostrovní č.1, č.p.1289, chodník, č.parc. 942/1,943/1, k.ú. Nové Město, na piazzetě Národního divadla
Termín a čas:
25/05/2012 17:00 – 22:00 hod.
26/05/2012 09:00 – 22:00 hod.
27/05/2012 10:00 – 22:00 hod.

Odpovědná osoba: Renáta Balašová; telefon: 606 704 997
NÁRODNÍ DIVADLO
Ostrovní 1/1289, Praha 1, PSČ 112 30


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 21.05.2012

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 21.05.2012