Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Konání akce pod názvem „Václavák bez aut“ – Sportovní neděle (václavské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci pod názvem „Václavák bez aut“ – Sportovní neděle pořádané na území MČ Praha 1 (doprovodný kulturní program - dětské atrakce, sportovní aktivity, prezentace projektu Praha cyklistická):

Místo: Václavské náměstí, vozovka
Platnost: akce - 06.05.2012 10:00 – 18:00 hod.

Odpovědná osoba: Bc. Marek Hanč; telefon: 731 644 825
Hlavní město Praha, Odbor kancelář primátora Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 02.05.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 02.05.2012