Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a dočasné uzavírky komunikací z důvodu veřejné akce „Václavák bez aut“ (Václavské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání a dočasné uzavírky komunikací z důvodu veřejné akce „Václavák bez aut“ v Praze 1. Jedná se o příjezdové komunikace na Václavské nám., kde bude osazeno přenosné dopravní značení a dále bude tato akce probíhat za dohledu hlídek Policie ČR a MP hl. m. Prahy. Pro obslužnost budou zajištěny prostory v lokalitách ulic. Wilsonova – pravý odbočovací jízdní pruh na Václavské nám. v délce 50 m a Jindřišská ul. od Václavského nám. v délce 50 m v obou směrech.

SNÍŽENÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST

Václavské náměstí

Ne 06.05.2012 08:00 – 18:00 hodin

UZAVÍRKA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Lokality ulic: Wilsonova u vjezdu na Václavské nám.
Ve Smečkách od ul. Žitná – mimo dopravní obsluhy
Štěpánská od ul. V jámě
Vodičkova od ul. Palackého
Jindřišská u Václavského nám.
Dvacátého osmého října od výsuvného sloupku při vjezdu na pěší zónu
Na příkopě od ul. Panská při vjezdu na pěší zónu

Termín: Ne 06.05.2012 08:00 – 18:00 hodin

Odpovědná osoba: Bc. Marek Hanč, tel. č.: +420 731 644 825
Anna Chourová, tel. č.: +420 602 101 478
Hlavní město Praha
Odbor kancelář primátora
Mariánské náměstí č. 2
110 00 Praha 1Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 27.04.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 27.04.2012