Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro obnovu vodovodních řadů (Valentinská a Široká)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Valentinská, Široká a blízkého okolí dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro obnovu vodovodních řadů.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
9.5.2012 – 1.7.2012

V ulici: Valentinská, Široká

Výkopy budou prováděny v chodnících i ve vozovce, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů a průjezdnosti pro vozidla. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.Žadatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
(zastoupena Valentin Hradil INVOS – sdružení)
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Valentin Hradil, tel.: 602 610 160
Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 19.4.2012 vedoucí odboru