Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění zádlažby povrchů po výměně kabelů elektrického proudu (Karoliny Světlé, U Dobřenských, Betlémské náměstí, Bartolomějská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Karoliny Světlé, U Dobřenských, Betlémské náměstí, Bartolomějská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění zádlažby povrchů po výměně kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
16.4.2012 – 13.5.2012

V ulici:
Karoliny Světlé 287/16, U Dobřenských 271/5 – 267/1, Betlémské nám. 1004/8 – 350/7, Bartolomějská 309/13

Zádlažby budou prováděny převážně v chodnících, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů. Vozovky zůstanou průjezdné. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 5.4.2012 vedoucí odboru