Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o kulturní akci pod názvem „Václavák bez aut“

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci pod názvem „Václavák bez aut“ (prezentace složek integrovaného záchranného systému, doprovodný kulturní program) na území MČ Praha 1 :

Místo : Václavské náměstí, vozovka
Platnost :
akce 01.04.2012 10:00 – 17:00 hod
.

Žadatel:
Odpovědná osoba: Bc. Marek Hanč; telefon: 731 644 825
Hlavní město Praha, Odbor kancelář primátora Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 28.03.2012

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 28.03.2012